Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank øker renten – dyrere boliglån i vente

For første gang på nesten halvannet år setter Norges Bank opp styringsrenten – med 0,25 prosentpoeng. Trolig kommer det en rekke rentehevinger framover.

Det offentliggjorde Norges Bank klokken 10 torsdag formiddag. Styringsrenten har ligget på 0 prosent siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen var enstemmig i beslutningen, opplyser Norges Bank.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttelsen synes å være nær et normalt nivå. Norges Bank tror at oppgangen i økonomien vil fortsette utover høsten.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var på forhånd bred oppfatning blant makroøkonomer at styringsrenten skulle settes opp på septembermøtet, noe også sentralbanken har signalisert. Rentebeslutningen er trolig startskuddet på en lengre periode med rentehevinger.

Boliglån til 3 prosent

Den nye rentebanen tilsier til sammen fem renteøkninger innen utgangen av 2022, og at rentenivået ligger ytterligere rundt 0,5 prosentpoeng høyere to år senere.

Professor Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen anslår overfor NTB at styringsrenten skal opp på 1,25 prosent, og at gjengs boliglånsrente vil ligge på rundt 3 prosent ved utgangen av 2022.

Organisasjonen Huseierne mener forbrukerne har lite å bekymre seg over etter torsdagens renteøkning, isolert sett. For et vanlig lån på 2 millioner kroner øker utgiftene med omtrent 300 kroner i måneden, eller nesten 4.000 kroner i året, ifølge Huseierne.

– Renteøkningen det nærmeste året er det som kan bekymre mer. 1 prosentpoengs økt rente vil gi rundt 15.000 kroner i økte låneutgifter hvis man har et vanlig lån på 2 millioner kroner, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Fortsatt usikkerhet

Norges Bank skriver i begrunnelsen for rentebeslutningen torsdag at renten trolig øker gradvis de neste årene. Rentebanen ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjefen.

Rentekomiteen poengterer at det fortsatt er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien, og at nye virusvarianter kan bremse den økonomiske oppgangen. Samtidig er det fortsatt en risiko for at pandemien får langvarige konsekvenser for sysselsettingen.

På den annen side kan kapasitetsbegrensninger føre til at lønns- og prisveksten øker raskere enn ventet. Komiteen mener likevel at faren for at inflasjonen blir for høy, er begrenset, heter det i komiteens begrunnelse.

Kommentarer til denne saken