I våre gode kollegaer Warloe og Midelfart-Hoff sitt innlegg i BA kan en få inntrykk av at det ikke er sammenheng mellom høyres energipolitikk og klimapolitikk. Det er det. Grunnen til at Høyre vil utvikle norsk sokkel, og ikke avvikle den er at Norsk sokkel har store konkurransefortrinn i et klimaperspektiv.

Den siste IEA rapporten forteller oss at verden sin energimiks i 2050 fortsatt vil bestå av 60 prosent fossilt. Det er innlysende at måten vi utvinner og forbruker den fossile energien på, må endres om vi skal nå klimamålene.

Når det gjelder utvinning så slipper Norge ut ca. 7 kg C02 per fat oljeekvivalent (o.e.) produsert, mens snittet for verden som helhet er ca. 15 kg CO2 per fat (o.e.) produsert.

Les også

Vi har ingen «verdensregjering» som kan redde klimaet

For hvert fat (o.e.) Norge produserer kan vi derfor si at vi sparer verden for utslipp av rundt 10 kg CO2. Ser vi på utslippene fra Johan Sverdrup så slipper man ut 0,67 kilo CO2 per fat (o.e.). Når IEA viser til at verden vil trenge 24 millioner fat (o.e) daglig i 2050 så er det opplagt at dette må utvinnes med lavest mulig utslipp.

Når det gjelder bruken av petroleum så må den også endres. Fossile energikilder må enten erstattes så lengt det er mulig med fornybar energi eller avkarboniseres. Når IEA estimerer at behovet er 24 mill. fat o.e daglig i 2050, så er også tallene for Europa inkludert.

Les også

Refser partikollegaer: – Må ha fulgt svært dårlig med

Europa vil ha behov for like mye gass, som det Norge i dag produserer, men bruken vil endres. Co₂ må fanges og lagres, eller bruks på annen måte enn det som gir utslipp til atmosfæren. Alternativet til Norsk gass i Europa, er i hovedsakelig LNG fra USA med 10 ganger høyere utslipp, og/eller LNG fra Qatar med 8 ganger høyere utslipp.

I praksis betyr dette at norsk sokkel sin konkurransekraft i et klimaperspektiv er bunnsolid. Selv om det kan virke tabloid å fremstille Wisting feltet som et klimaprosjekt isolert sett, er det ikke feil når det erstatter petroleumsutvinning med høyere utslipp.