I en tilsynsrapport konkluderer Fylkesmannen i Vestland at Austevoll kommune har sviktet alvorlig når det gjelder «å beskytte barn og unge», skriver NRK.

Fylkesmannen har gjennomgått 18 saker og reagerer på at barnevernet ikke tar vare på bekymringsmeldinger som hevder at barn har blitt utsatt for vold og overgrep.

NRK skriver at Austevoll kommune har for vane å slette bekymringsmeldinger etter ett år, og referer til Fylkesmannens tilsynsrapport:

«Dersom det kommer en ny bekymringsmelding etter den forrige meldingen er makulert, innebærer dette at den tidligere informasjonen om barnet er tapt».

Fylkesmannen har påvist svikt i håndtering av bekymringsmeldingene, undersøkelse av barnas situasjon og i hvilken grad barna har blitt hørt eller lyttet til.

Fylkeslege, Helga Arianson, sier til NRK at Austevoll kommune ikke har oppfylt sin plikt godt nok.

– Svikten kan ha ført til at barn kan ha blitt utsatt for nye volds- eller overgrepssituasjoner, sier Arianson til NRK.

Kommunen har nå fått ti dager på seg til å svare på hva slags tiltak de vil sette i verk.

Rådmann Bjarte Madsen sier til NRK at Austevoll kommune tar rapporten på stort alvor.