Diskriminerende

– Jeg liker å se på Vestlandsrevyen og lokale nyheter, men jeg har et problem som jeg helt sikkert ikke er alene om. Jeg hører svært dårlig. Jeg har hørapparater, men likevel klarer jeg ikke å oppfatte hva som blir sagt, spesielt kvinnestemmer, de har nemlig høyere stemmeleie. Det samme gjelder barn. Er det ikke på tide at det kommer undertekster? Dette må være noe å ta opp for Hørselshemmedes Landsforening, HLF og Pensjonistforbundet!

Det er jo rett og slett diskriminerende for en stor gruppe mennesker.

Hilsen en nesten døv person

Svar fra HLF: Hei! Vi i Hørselshemmedes Landsforbund helt enig med innsender om at det er på høy tid at distriktsnyhetene tekstes og at unntaket for direkteteksting av NRKs distriktssendinger opphører. Dette er noe vi har tatt opp flere ganger og vi fortsetter å jobbe for mer teksting.

Hilsen Hørselshemmedes Landsforbund

Svar fra NRK: Ja, direkteteksting av distriktsnyhetene er noe vi ønsker å kunne tilby.

I dag er det i hovedsak teknologien som begrenser oss.

Vi tekster Vestlandsrevyen i etterkant av sendingen, og legger den ut i NRK TV. Her er link til siden der man kan se den med tekst senere på kvelden: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen.

Når man starter programmet så kommer det opp et tekstesymbol nederst til høyre i bildet. Kryss av på «Norsk – på all tale», så får man all tale i programmet tekstet. Uavhengig av om det snakkes norsk eller fremmedspråk.

Med vennlig hilsen

Siri Antonsen,

tilgjengelighetssjef

NRK

Tannverk

– Jeg har slitt med en tann i to år, i perioder verker den både dag og natt. Jeg er uføretrygdet, og trenger hjelp!

Fortvilet

Svar: Vi beklager den vanskelige situasjonen du er i. Du har rett til å få individuell veiledning fra Nav for å forebygge eller løse utfordringer for eksempel hvis du har det vanskelig og trenger økonomisk nødhjelp. Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige tjenester, skal vi hjelpe deg med å komme i kontakt med dem. Hvis du ønsker, kan vi samarbeide med flere offentlige tjenester for å kunne gi deg best mulig hjelp. Du kan prate med oss på telefon eller på Nav-kontoret. Du kan ringe på tlf. 55 55 33 33 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. De kan gi deg råd og sette deg over til ditt lokale Nav-kontor hvis du ønsker det.

Med vennlig hilsen

Nav / Arbeids- og

velferdsdirektoratet

Bryggen for folket!

– 64 % er mot bybane over Bryggen! 16. februar presenterte InFact sin måling om Bybanen til Åsane.

Jeg velger å tolke det slik at de som er mot bybane til Åsane, ikke ønsker den over Bryggen. Når jeg legger til dem som vil ha bane, men ikke over Bryggen, kommer jeg til at 64 % av de spurte ikke vil ha bybane over Bryggen. Kanskje enkelt summert, men saken om Bybane over Bryggen vekker fortsatt engasjement. Selv om en kjent valgforsker ikke tror det.

Jeg stiller til valg med målsetting om at banen aldri skal ta opp plass i vårt trange sentrum.

Banen skal ikke sperre for folk, trafikk, arrangement eller næringsliv.

Jeg lenker meg gjerne fast på Bryggen for å stoppe toget, og vet at mange blir med.

Bryggen for folket!

Hilsen

Stein Ove Hansen,

nestleder Folkets Parti

Tenk på pinnsvinene

– I Kollbudalen, Slettestølen og Saudalskleiva og helt opp til Haukedalen er det satt opp et «gjerde» av tette betongklosser langs fortauet. Dette betyr døden for mange pinnsvin som krysser gaten, og som ikke kommer seg inn på fortauet. I fjor talte jeg seks døde pinnsvin som ikke fant en vei inn på fortauet. Det er nok ingen som har tenkt på disse små, skjønne pinnsvinene da de satte ut disse hindringene. Kanskje de kan bytte dem ut med noen med åpning under, så pinnsvinene får en rømningsvei?

Hilsen Britt Olsen

Svar: Hovudføremålet med rekkverk er å redusere skadeomfanget på menneske og materiell mest mogeleg ved utforkjørings- og møteulykker.

Rekkverk blir sett opp der utforkøyring representerer ein større fare enn å køyre i rekkverket, men det bør alltid søkast å finne løysingar som fjernar rekkverksbehovet då rekkverk er eit faremoment i seg sjølv. I tillegg kan rekkverk m.a. vera sikthinder, særleg i kryssområde, og barriere for småvilt som piggsvin. Stålrekkverk bør tilstrebast, men av ulike forhold som t.d. sideterreng, vatn osv. kan det vera utfordrande å få dette til i bynære strøk. Vestland fylkeskommune vil ha mål om velge rekkverksløysingar som også tek omsyn til dyreliv der dette er mogeleg ved planlegging av tiltak på vegnettet.

Med helsing

Trond Hollekim

senioringeniør

Seksjon for

forvaltning, ut-

greiing og geodata,

Avdeling for infrastruktur og veg
Byutvikling

– Leder i BA har 20.02.23 skrevet et meget godt innlegg om Indre Arna. Bydelen som har ventet i 10 år på en ny områdeplan. Vårheia bør bli vurdert på nytt, med 3500 boenheter, som kunne stått klart til dobbeltsporet er ferdig i 2024.

Det meste i Indre Arna er enten fjernet (kommunale tjenester) eller satt på «vent» – som nå har skjedd med Bjørnarhallen. Et unikt tilbud til de unge, som nå har falt mellom to stoler.

Rune E. Nilsson

Les flere summetoner her: Hvem har ansvar for bosset?