– Regjeringen har bestemt at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Ingstad enn å reparere den, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK.

I mai ble det klart at det trolig ville koste mer å reparere den havarerte fregatten enn det ville være å kjøpe en ny. Det var konklusjonen fra Forsvarsmateriell i en tilstandsrapport som ble lagt frem da.

Kostnadene for å reparere fregatten vil ligge på mellom 12 til 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

Til NRK sier forsvarsministeren at Helge Ingstads forlis har betydelige konsekvenser for forsvaret av Norge, og at god kontroll til sjøs er helt essensielt:

– Derfor har vi hele veien vært klare på at den kapasiteten KNM Helge Ingstad representerer må reetableres. Jeg vil be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan den operative kapasiteten kan erstattes, sier han.

Det er nå iverksatt tiltak for å oppretthold den operative evnen på kort sikt. Dette gjøres blant annet ved bruk av doble besetninger på de seilende fregattene og KNM «Maud».

Fakta om KNM Helge Ingstad-havariet

* Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Åtte personer ble lettere skadd.

* Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land. Fregatten blir liggende delvis under vann.

* Forsøket på å sikre fartøyet mislyktes da flere vaiere røk 13. november og fregatten sank ytterligere. Vanskelige værforhold har bidratt til at hevingen har blitt utsatt flere ganger.

* Årsaken til ulykken blir fortsatt gransket av Havarikommisjonen. I en foreløpig rapport 29. november het det at ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter. Blant annet ble lysene fra tankskipet tatt for å være belysning på land. Også politiet etterforsker saken.

* Havarikommisjonen varslet Forsvaret om en alvorlig konstruksjonsfeil som åpnet for vanngjennomstrømming til rom som skulle være vanntette. Forsvaret har varslet at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt eller krav overfor det spanske verftet Navantia. Verftet avviser at fregattene er feil konstruert.