Ny, lovende medisin avslører kreftsvulster

Legene kunne ikke tilby mer behandling til de åtte kreftpasientene som ble med på en studie av den norske medisinen LTX-315.