Ivar Gubberud hos Gamle Vossebanen ville så gjerne vist frem den gamle «budbringeren».

Midler også i fjor

Men postvognen står fortsatt i verkstedhallen på Seimsmark i Arna, og der blir den iallfall ett år til.

– Vi kunne fått den ferdig i år, men vi har simpelthen ikke nok midler til å fullføre oppgaven.

Driftsbestyrer Gubberud ved Gamle Vossebanen sendte også i fjor søknad om midler fra Kulturminnefondet.

Da fikk han 100.000 kroner.

Nå har Kulturminnefondet igjen gitt lyd fra seg med nye 200.000 kroner.

– Vi er veldig takknemlig for alle tilskuddene vi får, og det går jo fremover. Men vi trenger 600.000 kroner for å fullføre prosjektet, og det var dette beløpet vi søkte om.

Om det er mulig å søke også en tredje gang til rehabiliteringen av postvogn BDFo 620, er Gubberud usikker på, men han vil nok gjøre et nytt fremstøt når den tid kommer.

– Vognen er utstyrt for en krisesituasjon, og er derfor viktig for god beredskap. I tillegg til passasjerdel med 24 sitteplasser, har vognen også konduktørrom og avdeling for reisegods, i tillegg til en postavdeling, skrev Ivar Gubberud i årets søknad.

Da vognen, som ble bygget i svenske Södertälje, kom til Bergen for 101 år siden var den å regne som spesiell.

Ved siden av å ha egen postkupé, var den nemlig utstyrt med tre kupeer med plass til 24 reisende pluss noen klappseter. Den var spesialdesignet for de litt kortere strekningene pluss sidebaner.

Hundreåringen skal tilbakeføres til slik den var ved ankomst Bergen i 1921, og ildsjelene er allerede kommet godt i gang med restaureringsjobben av den spesielle vognen.

De siste årene den var i drift, ble den brukt på Vossebanen.

Som «pensjonist» har vognen blitt brukt som kulisse i filminnspillinger, og hentet frem til jubileer og til spesielle turer.

Kulturminnefondet ser på postvognen som et klenodie.

Starter i juni

– Dette er en sjelden vogn, og har både lang norsk brukshistorie og sterk tilhørighet til kulturmiljøet, vi anser dette som viktige tiltak for å få vognen på skinner igjen, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

– Den har vært savnet i ti år, og det er viktig for oss å bli ferdig med den.

Gubberud opplyser videre at det i øyeblikket blir jobbet med tre lokomotiver og tre vogner inne.

Selve driftssesongen er et stykke frem i tid, men 12. juni er det klart for første tog på Gamle Vossebanen 2022.