Da «fargekonsulent» Siri Øijord Haugan i fjor fikk i oppdrag å komme med forslag til fremtidig farge på kirken, landet arkitekten på en lys og frisk farge.

Vant til den grå

Kirkebyggsjef i Bergen, Arne Tveit oppsummerer det slik:

– Når det gjelder farge, så hadde vi en diskusjon med Riksantikvaren, prosjektledelse, arkitekt og håndverkere, der vi så på ulike fargealternativer.

Tveit peker på det faktum at alle vi som lever og har levd en stund i Bergen, er vant med den heller grå sementfargen.

– Det er jo slik kirken har sett ut de siste tiårene, men vi tror ikke at kirken alltid har hatt denne fargen.

Og med dette som utgangspunkt rullet tanken om å gjøre noen fargevalg med kirken utvendig, videre.

Siden i høst har Korskirken bak anleggsgjerder og plast endret utseende.

Nå er store deler av kirkebygget nymalt – eller mer presist, kalket på nytt.

Tveit forklarer:

– Tidligere var kirken kalket, slik den er kalket nå som en del av rehabiliteringen. Vi tror at den nye fargen er mer lik det den var fra starten av.

Tveit og mange med ham, har en klar oppfatning av den «nye» kirken.

– Vi synes jo også at kirken blir vakrere med den nye fargen, det er heller ingen ulempe.

Og det mangler heller ikke på positive tilbakemeldinger.

– Vi hører stadig fra Bergensere at de er stolte av byens kirker.

Om du i disse dager legger turen forbi Korskirken – enten med utgangspunkt fra Kong Oscars gate eller Nedre Korskirkeallmenningen, vil du oppdage visse nyanser på veggene.

– En av egenskapene til kalken, som nå er påført Korskirken, er at den «lever». Når det regner, vil noe av veggen endre farge. Så vil fargen endres igjen når veggen tørker.

Ønsker fjerne trær

Og ingen må tro at dette er feil. Heller tvert imot.

– Det skal være slik – men det vi er spente på, er hvordan kalkveggene vil fungere med de store trærne vi har tett opp til kirken. Vi har full forståelse for at det er viktig med grønne trær i Sentrum, men vi er engstelige for at de store trærne vil være skadelige for den rehabiliterte kirken.

Tveits ønske er å erstatte de store gamle trærne med nye trær som er litt mindre.

– Slik at kirkeveggene har en mulighet for å tørke opp mellom regnskyllene.

Litt senere i år vil det settes opp stillas rundt kirketårnet. Forhåpentligvis vil hele kirken være ferdig nykalket i løpet av 2019.