– Vi er veldig fornøyde med sånn som dette er blitt, sier Rune Hesjedal, avdelingsleder for park og veidrift i Bymiljøetaten.

Bak ham løper, klatrer og hopper barn i lekeapparater av ulikt slag. Mens foreldre prater og nyter høstluften i Bergens grønne lunge.

Knutepunktet i øvre del av parken åpnet igjen for publikum lørdag, etter å ha vært stengt siden 25. august 2014.

I løpet av de tre årene har parken blitt ryddet, rehabilitert, pusset opp og oppgradert. Slik at når den nå endelig er åpnet kan tilby både en ren park, og et kafebygg med tilhørende lekeapparater tilpasset barn i alle aldre.

– Her håper vi at flest mulig vil komme å ta en kaffe, leke, trene og bare være, sier prosjektleder for oppgraderingen, Signe Wie.

– På tide

Da øvre del av parken stengte i 2014 var den fremfor noe en åpen scene for byens rusmiljø. Tre år senere, er parken knapt til å kjenne igjen. Det vrimler av folk i alle aldre. Langs langedammen ligger det nå en hellelagt platting med tilhørende benker, slik at folk kan gå og sitte langs vannkanten.

Der den nye kafeen ligger, var det tidligere ingenting å snakke om. I området rundt er det plantet nye blomster.

– Dette ser veldig bra ut, sier besøkende, Thor Erik Beyer.

Han er oppvokst i Parkveien like ved, og har opplevd parken på sitt verste.

– Det var jo på tide å få ryddet opp, sier han, og forteller om et miljø der man helst ikke ville la barna sine gå alene.

For å unngå at parken faller tilbake til rusmiljøet, har kommunen ansatt en egen aktivitetskoordinator som skal sørge for at folk tar parken i bruk. Å bruke parken mener avdelingslederen i park og veidrift, Rune Hesjedal, at er avgjørende for å unngå at parken faller tilbake til rusmiljøet.

– En og annen sprøyte kommer helt sikkert til å dukke opp her også, slik som alle andre steder der det er folk, sier Hesjedal.

Men han er veldig opptatt av at det skal høre til unntakene, og at rus ikke skal få spille noen større rolle i parken enn andre steder hvor det ferdes folk.

– Her skal kunne være barnehager og skoleklasser på dagen, og vi vil ha både voksne og fjortiser hit. At vi har en variert alderssammensetning er viktig for oss.

Ifølge Hesjedal kommer kommunen i tiden fremover til å bruke drøyt 30 millioner kroner på å oppgradere nedre del av parken.

Midlene skal blant annet gå til ny belysning, fornying av gjerder og nytt aktivitetsområde.

Forventer stor aktivitet

De neste ukene er programmet for det nye aktivitetsområdet fullbooket. Kafèn skal holde ordinær åpning mellom 1000 og 1600 i hverdager (0900 til 1500 tirsdag). Utenom ordinær åpning, vil lokalet disponeres av ulike aktører, både kommunale og private.

– Vi skal blant annet ha tai-chi, ungdomskafe og sykkelreparasjon her fremover, sier aktivitetskoordinator Solveig Trædal.

Under Sykkel-VM skal det nyåpnede parkområdet være aktivitetsområde for barn og unge.

– Da skal det være storskjerm i parken.

Aktivitetskoordinatoren forventer veldig høyt aktivitetsnivå i parken frem til Sykkel-VM er ferdig, og frykter ikke for at det skal bli dødt i parken utover høsten.

– Vi har flere som har meldt interesse for å benytte lokalet her, så du kan være sikker på at det ikke kommer til å stå tomt her.