7 fjell-sjefen mener direktoratet knebler norsk mikroøl-eksport

Helsedirektoratet skal gjennomføre et omfattende tilsyn av bryggerier på sosiale medier denne våren.