Vil ikke gi skjenkeløyver til de som ikke betaler minstelønn

Flertallet vedtok at de som ikke betaler lovpålagt minstelønn til sine ansatte, heller ikke skal få skjenke. Høyre mener forslaget er ulovlig, og varsler lovlighetskontroll.