Høyre vil endre reglene slik at sidersalg blir tillatt på marked

En siderprodusent får ikke selge sider med alkohol på Bondens marked. Dermed er trolig tilsvarende salg på julemarkedet også utelukket.