Økte bompenger i Bergen

Grunnet en indeksregulering av bompengene, er det fra tirsdag 1. januar to kroner dyrere å passere bomstasjoner i rushtiden enn i fjor.