Her ligger en gravplass bare 50 centimeter under bakken

Ved graving på Holbergsallmenningen ble det avdekket flere skjelettrester fra middelalderen. De skal få bli liggende der de er.