Det melder NHO Luftfart i en pressemelding.

Den svært omstridte avgiften ble innført sommeren 2016, til sterke protester fra bransjen. Avgiften ble vedtatt av Stortinget i 2015, og innebærer at alle avganger fra norske lufthavner blir ilagt en statlig avgift på 80 kroner for hver reisende. I debatten i forkant av vedtaket ble avgiften omtalt som flyseteavgift.

– Avgiften er en betydelig byrde for flyselskapene og vil på sikt redusere flytilbudet. Avgiften gir en økt belastning på Bergens befolkning og næringsliv, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i pressemeldingen.

Til sammen hentet staten knappe to milliarder kroner fra avgiften. Ved Oslo Lufthavn Gardermoen ble det betalt 907 millioner kroner i flypassasjeravgift, skriver NHO Luftfart.

I pressemeldingen går det frem at Flesland hadde en nedgang i antall flybevegelser både innenlands og til utlandet i 2017, på henholdsvis 2,9 prosent og 1,3 prosent. Målt i antall flybevegelser totalt karakteriserer NHO Luftfart nedgangen i aktiviteten på 41 prosent i 2017 og 4,8 prosent i 2016 som «betydelig»