– Folk elsker prisene våre

– Jeg tenker hundre kroner er å gå drastisk til verks, sier Remy Sundbakk, daglig leder ved Jeppe bar og café.