Drives fremdeles i strid med barnehageloven

Konflikten rundt Borgafjell barnehage er ikke over. Os kommune er tydelig på at barnehagen drives fremdeles i strid med barnehageloven.

Konflikten rundt Borgafjell barnehage er ikke over. Os kommune er tydelig på at barnehagen drives fremdeles i strid med barnehageloven. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Os kommune er ikke fornøyd med Borgafjell barnehage.

DEL

I slutten av november omtalte BA konflikten i barnehagen på Os. Foreldre fortalte at 12–13 av de ansatte i barnehagen var sykemeldt på grunn av konflikter med ledelsen i barnehagen.

Etter et kommunalt tilsyn i barnehagen, ble det avdekket flere lovbrudd, både når det gjaldt vikarbruk, manglende tiltaksplaner og at rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger ikke er kjent for de ansatte.

Barnehagen fikk frist på seg til å kommentere tilsynet innen 16. januar.

Os kommunen har nå vurdert dokumentasjonen barnehagen har lagt frem, skriver Midtsiden.

Her kommer det frem at Borgafjell barnehage fortsatt drives i strid med barnehageloven.

Ifølge tilsynsteamet handler lovbruddene om informasjonsflyt og bemanning.

I brevet kommer det også frem at kommunen fremdeles mottar bekymringsmeldinger fra foreldre som er urolig for forholdene i den private barnehagen.

Barnehagen har bedt om utsatt frist til å svare til 16. februar.

Artikkeltags