Bruker 35 millioner på strakstiltak i tre bydeler

Byrådet vil presse flere barn inn i barnehagene i Årstad, Bergenhus og Arna.