Sviktet barnevernsbarna

En fersk tilsynsrapport avdekker omfattende lovbrudd og alvorlige mangler ved barnevernsinstitusjoner på Hop og Flatøy.