Kommunen foreslår nye sykkelmål for 2030 - Nådde ingen av målene fra 2010

Ny sykkelstrategi for 2019-2030 skal ut på høring til høsten. Sammenlignet med lignenede norske byer, er Bergen sykkelbyen ingen sykler i.