Raser mot busslinje som «alltid» er forsinket

Kim Even Straumsnes sin buss kommer ofte for sent. – Nå er jeg så forbannet at jeg har kontaktet fylkespolitikerne.