Hemmeligholder tilsvar i rapport

Av og

Bergensklinikkene vil ikke gi innsyn i tilsvaret fra fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas.