Ingen lovbrudd, mener Stiftelsestilsynet

Etter et varsel valgte Stiftelsestilsynet å føre tilsyn med Bergensklinikkene. Nå er konklusjonen klar.