– Vi er bekymret for våre kjære

– For mange pårørende er det vanskelig å stå frem på grunn av stigma. Denne saken er så viktig at stemmen til de pårørende må komme frem, sier Elin Aksdal. FOTO: ANDERS KJØLEN

– For mange pårørende er det vanskelig å stå frem på grunn av stigma. Denne saken er så viktig at stemmen til de pårørende må komme frem, sier Elin Aksdal. FOTO: ANDERS KJØLEN

Artikkelen er over 1 år gammel

Datteren til Elin Aksdal har flere ganger vært innlagt ved Bergensklinikkene. Nå frykter moren for behandlingstilbudet på grunn av den langvarige konflikten.

DEL

– Vi er veldig bekymret for at de rusavhengige pasientene skal bli den tapende part i denne konflikten, sier Elin A. Aksdal.

Datteren har vært rusavhengig i over 20 år. Hun har hatt flere opphold ved den private stiftelsen som det nå stormer rundt.

Flere ansatte har sluttet

– Jeg har snakket med mange pårørende som er like engstelige som meg. Vi lurer på hva dette bråket gjør med behandlingstilbudet. Og om de klarer å ivareta pasientene når flere har sluttet og mange av de ansatte er sykemeldt, sier Aksdal.

I snart to måneder har det kokt rundt stiftelsen Bergensklinikkene.

Ole Hope tok over som ny administrerende direktør i fjor, og etter det ble det vedtatt store organisasjonsendringer.

Mange ansatte har reagert på måten dette har skjedd på, og uttrykt mistillit til toppledelsen. De har også sendt flere varselbrev til styret der de frykter at fagmiljøet skal gå til grunne.

Saken toppet seg da fagdirektør Kari Lossius og Eva Løvaas ble suspendert med øyeblikkelig virkning.

De er anklaget for å være ansvarlige for feilrapportering til en verdi av mellom tre og fem millioner kroner. Lossius og Løvaas bestrider anklagene.

Redd for tilbakeskritt

Aksdal har fulgt konflikten gjennom mediene, men har også kontakt med andre pårørende som har eller har hatt en av sine nærmeste innlagt ved Bergensklinikkene. Hun er også aktiv bidragsyter i Røst, den årlige brukerkonferansen i rusfeltet i Bergen.

– Alle lurer på hva som blir utfallet av konflikten, og hvilken betydning det har for både nåværende og fremtidig rusbehandling.

Hun påpeker at det har tatt mange år for Bergen å komme dit de er i dag når det gjelder behandlingen av rusavhengige og deres pårørende.

– Tidligere var det hull i overgangene mellom ulike behandlingstilbud og kravene til ruspasientene var både rigide og svært strenge. Dersom man hadde en uren urinprøve var det rett ut med beskjed om at «du er ikke motivert». Det var altfor store krav til den rusavhengige, som for de fleste var umulig å nå. Det medførte mange overdoser, noe jeg selv har erfart som pårørende. Min påstand er at det også førte til flere dødsfall, sier hun.

Bergensklinikkene

  • Bergensklinikkene er en stiftelse som jobber med rusbehandling.
  • Klinikken har rammeavtale med Helse Vest og omlag 330 ansatte.
  • Klinikken har tre avdelinger. På Hjellestad, i Skuteviken og i Bergen sentrum.

Aksdal sier at for 15 år siden kom et paradigmeskifte som medførte at flyten i behandlingen ble betraktelig bedret.

–Rusavhengige ble fulgt opp selv om de gjorde feil. De ble ikke straffet. Det førte til økt trygghet og tillit.

Nå frykter Aksdal at det som skjer nå kan føre til et tilbakeskritt.

– Alt det sterke fagpersoner har bygd opp, kan bli rasert. Det er både pasienter og pårørende svært redde for, sier hun.

– Veldig leit å høre

Ledelsen i Bergensklinikkene mener at den pågående konflikten ikke går ut over tilbudet.

– Først og fremst er det veldig leit å høre at pasienter og pårørende er bekymret, skriver kommunikasjonssjef Lene Thowsen i en e-post til Bergensavisen.

Hun skriver at situasjonen de står i, gjør at de er ekstra oppmerksomme på de menneskene stiftelsen er til for, og at de ikke skal bli skadelidende.

– Vi kan forsikre både pasienter og pårørende om at den pågående konflikten ikke går utover tilbudet vårt, understreker Thowsen.

– Setter inn kvalifiserte vikarer

Hun viser til et noe høyere sykefravær enn normalt, men at de setter inn kvalifiserte vikarer for å sikre forsvarlig bemanning.

– Ved vår gjennomgang med Arbeidstilsynet deler både klinikkledelse og vernetjeneste oppfatningen av at vi leverer forsvarlige helsetjenester. Vi har for øvrig et godt tilbud også til pårørende. Bekymring knyttet til situasjonen i Bergensklinikken har ikke kommet til uttrykk her, men vi har full forståelse for at enkelte kan uroe seg, skriver Thowsen videre i e-posten.

Artikkeltags