Krever ti millioner kroner fra Bergensklinikkene

Granskingsrapporten viste at Bergensklinikken feilrapporterte antall pasienter for 22 millioner. Helse Vest krever nå tilbakebetalt ti millioner kroner.