Boligsoneparkeringen utvides til Solheim og Solheimsviken

Utvidelsen trer i kraft 2. desember 2019.