Telefonen ringes ned hos dekkforhandlere

Likevel har ikke det virkelige trykket for vinterdekk kommet ennå.