Vil sette opp kamera ved returpunktene

Kommunen vurderer kameraovervåking av returpunkt på grunn av omfattende forsøpling over flere år.