Et desperat rop om hjelp

Datteren Helga (39) har begynt å skade seg selv og andre etter turnusendring, forteller Randi Drange. Nå trygler hun kommunen om å snu.