Forsvaret: Militær kapasitet redusert etter fregattforlis

Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, legger frem årsrapporten til Forsvaret.

Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, legger frem årsrapporten til Forsvaret. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen slår i Forsvarets årsrapport for 2018 fast at fregatten KNM Helge Ingstads havari har påvirket Forsvarets kapasitet.

DEL

– Forsvarets operative evne til sjøs er svekket etter ulykken med KNM Helge Ingstad i november 2018, skriver Bruun-Hanssen i sin beretning som han la frem tirsdag formiddag.

– Selv om vi seiler mer med de øvrige fregattene for å kompensere for bortfallet, er vår militære kapasitet redusert, konstaterer admiralen.

I rapporten anslås det at forventede kostnader knyttet til heving, sikring og transport av KNM Helge Ingstad vil komme på 726 millioner kroner.

– Havariet vil påvirke Forsvarets operative evne, leveranser og beredskap, heter det i rapporten.

Samlet historisk anskaffelseskostnad for fregatten og andre eiendeler på fartøyet anslås nå til 4,3 milliarder kroner. Samtidig er det knyttet usikkerhet til verdien av fartøyet etter havariet.

Forsvarssjefen sa at Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell arbeider med å anslå kostnadene og vil i løpet av våren gi svar på om det er regningssvarende å reparere fartøyet.

Bruun-Hanssen skriver videre at en bedre balanse mellom nasjonale ambisjoner og tilgjengelige ressurser bør forberedes i neste langtidsplan.

Artikkeltags