Jordmødre og sykepleiere slår full alarm på Kvinneklinikken

Fødsler blir avbrutt på grunn av lav bemanning. Kvinner får ikke smertestillende tidsnok og ansatte gråter på jobb. Det er full krise på Kvinneklinikken.