Bergensklinikken inn i Helse Bergen

Økonomien var ikke til stede for selvstendig drift. Bergensklinikken har et negativt driftsresultat på over 10 millioner kroner.