Riksmekleren er nå varslet om at sykepleierne som ikke er i streik vil ignorere NHOs lockoutvarsel tirsdag morgen. Bakgrunnen er at Sykepleierforbundet mener at varselet ikke fyller kravene det skal følge etter loven. Forbundet savner informasjon om hvilke ansatte som skal omfattes av lockouten, som hovedavtalen krever.

– Dette føyer seg inn i rekken av hendelser i denne konflikten som dessverre forteller om en uprofesjonell motpart, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

By reagerer videre på at NHO har valgt å gå ut med taushetsbelagt informasjon som har kommet fram under meklingen, noe hun mener er forbundet med straffansvar. Dersom NHO ønsker å opprettholde lockoutvarslet må de sende varselet på nytt, og i henhold til gjeldende krav, slår forbundet fast.

– Tar ikke hensyn

Forbundslederen har tidligere uttalt at den varslede lockouten ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det stoppet der og er ikke gått videre til oss, sa By til NTB torsdag.

NHO Service og Handel har varslet lockout fra 20. november. Det betyr at totalt 500 sykepleiere ikke får gå på jobb førstkommende tirsdag.

– Umulige krav

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun til NTB.

Totalt 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner ble tatt ut i streik 25. oktober da meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte fram. Streiken har vart i tre uker.