Rektor ved St. Paul har gitt elevene lov til å streike for klimaet

Halvparten av elevene har opplyst at de skal delta i streiken.