Søndag ble den kvinnelige sykepleieren varetektsfengslet i Bergen tingrett.

Ifølge BT er hun mistenkt for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter ved et sykehjem i Bergen.

Politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt sier til avisen at hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Kvinnen er siktet for kroppsskade.

Ifølge politiet har kvinnen langt på vei erkjent de faktiske forhold

Kvinnen, som var en innleid vikar, skal ha vært alene på jobb.

De fire pasientene, ble alle sendt til Haukeland morgenen etter. De er nå utskrevet.

Pasientene var unaturlig trøtte

Etatssjef for alders- og sykehjemKarl Henrik Nicolajsen forteller til BA at de meldte fra til politiet fredag.

– Ansatte på dagskiftet fattet mistanke da flere pasientene var unaturlig trøtte. Det var så spesielt at vi valgte å ta kontakt med politiet, sier Nicolajsen.

Han forteller at kommune sørget for at vedkommende ikke kom på jobb igjen.

Kommunen har varslet Fylkeslegen.

– Dersom siktelsen medfører riktighet, er det en svært alvorlig sak. Jeg har ikke vært borti noe lignende, sier Nicolaysen.

Har tatt blodprøver av pasientene

Han sier at det er tatt blodprøver av pasientene for å finne ut hvilke medisiner de har fått i seg.

– Ingen av dem har så langt jeg vet fått varige mén.

Han vil ikke oppgi hvilket kommunalt sykehjem det er snakk om da saken er under etterforskning.

– Vedkommende har hatt to vakter ved det aktuelle sykehjemmet i påsken. Vi undersøker nå om sykepleieren har jobbet her tidligere, sier Nicolaysen.

Undersøker om sykepleieren har jobbet ved flere sykehjem

Bergen kommune undersøker også om hun har jobbet ved flere sykehjem, da sykepleieren er innleid fra et byrå som kommunen har avtale med.

– Vi kan aldri garantere at det skjer menneskelige feil. Men vi kommer selvfølgelig til å gå igjennom våre rutiner for å se om det er noe vi burde gjort annerledes.

Han vil ikke gå ut med flere detaljer i saken, da politiet har den under etterforskning.