Slik vil Kygo endre villaen, men byantikvaren er kritisk til én av endringene

Av og

Byantikvaren stiller seg kritisk til én av de foreslåtte endringene på Kygos nye villa.