Mattilsynet har fått bekymringsmeldinger fra innsatte i Bergen fengsel

Både innsatte og besøkende i Bergen fengsel har varslet om mangelfull hygiene på kjøkkenet.