Måtte stenge på dagen på grunn av dårlig renhold

– Mattilsynet vurderer at det er en stor sannsynlighet for at fortsatt drift kan gjøre at folk blir syke av maten.