I denne næringen har kvinneandelen økt kraftig

Stadig flere unge kvinner ser en yrkesfremtid i denne mannsdominerte næringen.