NHH vil bli bedre på grønn formidling

Foto:

Institusjonen inngår samarbeid med Norsk klimastiftelse. UiB og NTNU har allerede vært på ballen en stund.

DEL

Norsk klimastiftelse jobber med formidling av klimaforskning til et bredt publikum.

For tre år siden inngikk de et samarbeid med UiB og NTNU, denne uken har også NHH blitt med på laget.

– Det er helt avgjørende for den grønne omstillingen at det ikke bare er ingeniører og naturvitere som besitter tilstrekkelig klimakunnskap, sier daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse.

– Utdaterte tall hjelper ikke

Stiftelsen tror institusjoner blir mer appellerende for studenter dersom de er tydelige i sin klimaformidling.

– De attraktive studentene er opptatt av klima og miljø, så når NHH gjør et tydelig valg som å inngå et samarbeid med oss, tror jeg vil gagne handelshøgskolen, sier Michelsen.

En rød tråd hos utdanningsinstitusjoner er utdatert forskningsmateriell.

– Ting går så fort. Skal du forstå hvordan fornybar energi kan fungere i samfunnet, hjelper det ikke å sitte med utdaterte tall, sier Michelsen.

Her bidrar stiftelsen med et årlig magasin, samt artikler under navner «To grader» som kan nyttes gratis av lærere.

– Vi bruker norske eksperter til å uttale seg om klimaspørsmål og det arbeidet blir muliggjort gjennom de avtalene vi har med utdanningsinstitusjonen, sier Michelsen.

Han sier at samarbeidet med NHH er en fjær hatten til klimastiftelsen.

– Vi er veldig stolte av at en av de beste handelshøgskolene i Europa vil samarbeide med oss.

– Viktig for å være relevant

NHH-rektor Øystein Thøgersen sier at å være bærekraftig er et nøkkelpunkt for institusjonen.

– Det viktigste for oss er at utdanningsprogrammet er gjennomsyret av god innsikt om bærekraft. Vi må også tilby forskning som kaster lys på viktige bærekraftige utfordringer. I tillegg må vi stille strenge miljøkrav til oss selv, sier han.

– Skal man være relevant som utdanningsinstitusjon i 2019 må vi være vært samfunnsansvar bevisst, legger Thøgersen til.

Saken fortsetter under bildet

Rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole (NHH) håper de kan gi litt tilbake til Norsk klimastiftelse.

Rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole (NHH) håper de kan gi litt tilbake til Norsk klimastiftelse. Foto:

Han mener at Norsk klimastiftelse derfor er en god og naturlig sparringpartner å alliere seg med.

– Stiftelsen har en veldig interessant, og etter vårt skjønn, innovativ konkurranse, Spireprisen, som hedrer gründere som lanserer bærekraftige forretningsideer, sier han.

Rektoren omtaler stiftelsen som «flinke folk som legger listen der den skal være».

– Det nyter NHH godt av. Vi er svært entusiastiske til å få dette samarbeidet formalisert. De hjelper oss med å få realisert være mål og dersom vi kan gi litt tilbake er det veldig fint, sier han.

– Ekstremt positivt

UiB inngikk et samarbeid med stiftelsen for tre år siden.

– Vi har hatt svært god erfaring med samarbeidet fordi stiftelsen legger til rette for at vi kan formidle vår forskning på en god måte, sier rektor Dag Rune Olsen.

Ut av de tre årene har det blant annet blitt produsert klassesett av forskningsresultater til bruk på skoler.

Saken fortsetter under bildet

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) er svært fornøyd med samarbeidet.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) er svært fornøyd med samarbeidet. Foto:

– Med hensyn til vårt bidrag til den opplyste debatten om klimaendringene, er samarbeidet ekstremt positivt. Det bidrar til at unge skoleelever får ta del i klimaproblematikken, som vi mener er en av de største globale utfordringene vi stor overfor, sier Olsen.

Artikkeltags