Ungdommer skulle lage video – utløste stor redningsaksjon

Massiv utrykning til Strøno bro, der to 16-åringer hadde hoppet i sjøen.