Nye katapult-sentre skal gjøre teknologi fra havnæringen tilgjengelig for andre bransjer. Bergen får et slikt senter på Marineholmen nå, der flere bedrifter har gått sammen om å søke etter de statlige midlene.

Konsortiet av bedrifter og virksomheter, OIC (som står får Ocean Innovation Catapult), skal intet mindre enn...

  • Effektivisere petroleumsnæringen...
  • Utvikle miljøvennlig oppdrettsteknologi...
  • Sørge for vekst i marin fornybar energi – flytende havvind, tidevanns- og bølgekraft...
  • Utvikle kostnadseffektive metoder for kartlegging/utvinning av nye marine ressurser som marine mineraler, bioprospektering og geotermisk energi...

– Havet et av de viktigste områdene

– Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringen kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Støtten til OIC er på inntil 16,25 millioner kroner.

OIC er: Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE, Subsea, NCE Seafood, Innovation Cluster, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen (UiB), DNV GL og Marineholmen Forskningspark.

I 2017 ble det gitt 50 millioner kroner i statsbudsjettet til slike sentre. I årets budsjett er potten økt til 175 millioner kroner. Katapultordningen skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv.

– Katapult-sentrene tilbyr kompetanse, nettverk og teknologi som gjør at norske bedrifter står sterkere i den internasjonale konkurransen, sier Stein Terje Dahl i SIVA - det statlige foretaket som administrerer katapultordningen.

 

Håper at bedrifter kan teste det ut

– Det jeg håper kommer ut av dette er at bedrifter kan teste produktene sine fort og billig, uten å måtte gå ut av landet eller gjøre store investeringer, sier Høyres næringspolitiker fra Askøy, Tom-Christer Nilsen, til BA.

Han presiserer at denne saken har ingenting å gjøre med samlokaliseringen av Havforskningsinstitutet og direktoratet, en sak som har vakt en viss debatt i Bergen. GC Rieber ønsker som kjent å få denne satsingen til Marineholmen.

– Det er en egen prosess. Men dette vil styrke klyngen som allerede er her, og som er i Bergen totalt sett.