I disse gatene blir det forbudt å parkere

Planlegging av ny bybanetrasé i Sandviken fører til midlertidig parkeringsforbud i en rekke gater.