• Se sendingen i videovinduet øverst fra klokken 19.

BA-arrangementet «Spørretimen» på Litteraturhuset er et arrangement der debatt og retoriske knep ikke er på agendaen.

I stedet er opplegget at folk som kan ting, og har ansvar for ting, svarer på spørsmål fra salen.

Byrådsleder Schjelderup både kan ting og har ansvar for ting, men sier litt mutt «jaja, jeg håper det blir tid til andre temaer enn bompenger», når BA spør han om hva han forventer seg av seansen.

– Men når du er inne på det - Ap-byrådet skjelles ut på jevnlig basis for å innføre økte bompenger. Hadde ting vært annerledes om Høyre fremdeles hadde hatt makten i Bergen?

– Ikke når det gjelder bompenger. Staten krever bompenger for å stille opp med statlige midler, og det er et bredt flertall i bystyret for dette. Bare Fremskrittspartiet og Rødt stemte imot, sier Schjelderup.

Han minner om at Stortinget har også vedtatt de økte bompengene, der også med stemmene til Fremskrittspartiet.

– En kan minne om at det er en Frp-statsråd som legger saken frem for Stortinget, slik byrådet legger saker frem for bystyret, lekser Schjelderup opp.

Saken fortsetter under bildet

Snart skal takstene opp til 24 kroner for en bensinbil og 29 for en dieselbil mot 19 for begge (før rabatter). I januar neste år skal det komme nye bompengestasjoner rundt om i bydelene, og i sentrum. Det handler om «Miljøløftet».

Byvekstavtaler

Byvekstavtaler ala «Miljøløftet», er noe regjering og storting inngår med alle storbyene i Norge.

Avtalene har til felles at staten og innbyggerne i byene deler på storstilt kollektivutbygging, samt utbygging av flere gang- og sykkelveier.

I Bergen legges det opp til årlige investeringer på over en milliard kroner hvert år i 20 år.

– Dette er også noe man gjør internasjonalt. Byene vokser, man får økte transportbehov, og en ser at privatbilismen må begrenses. Alle voksende byer over en viss størrelse erfarer dette, også Bergen. At vi nå må stå i stormen, det er slik det til enhver tid vil være, sier byrådslederen.

Byrådslederen sier at motstanderne av økte bompriser, og fortsatt utbygging av bybanen, er svært synlige. I debattspalter, i Summetonen, i sosiale medier, i nettavisenes kommentarfelt.

– Men jeg møter også mange som er glad for at vi tar tak i utfordringene i Bergen. De er gjerne ikke like høyrøstede. Særlig blant unge er det en helt annen holdning til kollektivtransport, gange og sykling. Det er jeg veldig glad for, sier Schjelderup.

Ikke de som skriker høyest som bestemmer

Schjelderup understreker også at det ikke er volumstyrken i medier og sosiale medier de skal la seg styre av.

– Men når det gjelder bompenger er vi på smertegrensen. Dette var jeg tydelig på da kommunalminister Monica Mæland nylig var på besøk. Vi har ikke mer å hente. Staten må kommer med andre løsninger, og det ganske fort. De kan, som Ap har foreslått i Stortinget, begynne med å øke den statlige andelen til utbyggingen fra 50 til 70 prosent.

På sikt, mener byrådslederen, som mange andre, at bomstasjonene må rives. Nå snakkes det om å installere en GPS-chip i alle biler, som måler når, hvor og hvor langt man har kjørt. Deretter betaler man for dette.

Veiprising, kalles det på fagspråket.

– Her er en del utfordringer med dette, som blant annet handler om personvern. Men jeg tror dette er en løsning som vil tvinge seg frem, sier Schjelderup.

Han håper, og lever i troen på, at det det går an å få til en bredere diskusjon om hva som er viktig i Bergen enn bompengene, og nevner både eldreomsorg, skole og kulturpolitikken som temaer han gjerne svarer på.

– Har ikke stor troverdighet

Henning Warloe (H) sier at han er enig (!) i det aller meste Schjelderup sier.

– Vi står sammen om avtalen. Vi er nødt til å ha staten med på laget for å komme videre, og de stiller sine krav. Men jeg synes Schjelderup tar munnen litt for full når han gir et inntrykk av at Ap ville subsidiert bybaneutbyggingen med mer enn det regjeringen gjør.

Warloe sier at når Ap styrte, fikk ikke vi ikke 70 prosent av kostnadene betalt av staten, men 7 prosent!

– Høyre-regjeringen har gitt utbyggingen et kraftig løft. Det skal bergenserne vite.

Han mener forøvrig at det er kun når Senterpartiet ikke er å finne i regjeringskontorene at vi får en politikk for byene her i Norge.