4-åringer skal lære å svømme

Siden 2017 har 3400 barnehagebarn fått gratis svømmeopplæring i Bergen.