Bill mrk: «Søker menn»

Erlend Langelo har økonomiutdanning fra BI, men fant lykken som barnehagelærer.  ALLE FOTO: SKJALG EKELAND

Erlend Langelo har økonomiutdanning fra BI, men fant lykken som barnehagelærer. ALLE FOTO: SKJALG EKELAND

Bergen er fremdeles milevis unna målet om 20 prosent menn i barnehagen. Elisabet Rishaug mener styrere må våge å satse på menn uten erfaring.

DEL

– Vi kan ikke bare definere «best kvalifisert» ut ifra erfaring og alder. Det vil alltid være mange dyktige kvinner med lang erfaring og gode referanser som søker stillinger hos oss. Skal vi øke andelen menn, må vi tørre å satse på dem som ikke har arbeidserfaring fra barnehage og skole, sier Elisabet Rishaug.

Hun er styrer ved Solheimslien barnehage. Her er fem av 20 ansatte er menn. Barnehagen åpnet for tre år siden, og siden den gangen har Rishaug vært fast bestemt på å ha en høy andel menn blant de ansatte.

– For meg handler «best kvalifisert» om hva jeg trenger i min personalgruppe. Jeg mener det er mangfold i både kompetanse, etnisitet, alder og kjønn. Det er viktig for arbeidsmiljøet, men også for barna.

Tidlig innsats: Olve Småmo har aldri angret på at han ble barnehagelærer. – Jeg håper flere menn vil få øyene opp for yrket, sier han.

Tidlig innsats: Olve Småmo har aldri angret på at han ble barnehagelærer. – Jeg håper flere menn vil få øyene opp for yrket, sier han.

Hun forteller at sist Solheimslien ansatte barnehagelærer, var det fire menn og tre kvinner til intervju. Alle fire menn var nyutdannet, uten annen praksis enn den de hadde i utdanningen.

450 menn i barnehagene

Selv om det er 20 år siden barne- og familiedepartementet vedtok en målsetting om at 20 prosent av de ansatte skal være menn, viser fasiten 9,1 prosent på landsbasis, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

I barnehagene i Bergen er det 450 menn av totalt 3370 ansatte (12 prosent). En nedgang fra 2011 da andelen menn var oppe i 12,5 prosent.

Den gangen gikk barnehagebyråd Harald Hove (H) høyt ut og mente at man burde ha moderat kjønnskvotering av menn. Det vi si at man for eksempel ansetter en mann som barnehageassistent når han vurderes som tilnærmet like godt kvalifisert som en kvinne som har søkt stillingen.

Bergen har satt i verk en del tiltak de siste årene, men sliter fremdeles med å få opp andelen menn.

Oslo rykker fra Bergen

Oslo har derimot lykkes, og er oppe i en prosentandel på 16,7.

– Jeg tror det handler mye om vilje til å ansette menn, og ikke bare én mann. Men flere slik at det blir et blandet arbeidsmiljø. Det er det absolutt beste, sier Rishaug.

Olve Småmo fikk jobb i Solheimslien rett etter han var ferdig med barnehagelærerutdanningen.

Han tror tiltaket med «lekeressurs» vil føre til at Bergen får flere menn i barnehagen i fremtiden. «Lekeressurs» er en ordning for mannlige ungdoms skole elever. I løpet av seks uker skal de være med barnehagebarna og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i barnehagen.

Tiltaket har vært svært populært både blant ungdommene, barna og de ansatte i barnehagene.

I fjor deltok 17 barnehager, 13 private og 4 kommunale. Nærmere 126 ungdomsskolegutter fra 10 ulike skoler jobbet i barnehagene.

Omsorg: Arne Kristian Nilsen påpeker at det er viktig med rollemodeller av begge kjønn.

Omsorg: Arne Kristian Nilsen påpeker at det er viktig med rollemodeller av begge kjønn.

Savner informasjon

– Å jobbe i barnehage tenkte ikke jeg på som en mulighet, verken på ungdomsskolen eller i starten på videregående. Jeg tror Norge vil få flere menn i barnehage om man starter innsatsen tidlig. Unge gutter må få vite at dette er et reelt jobbalternativ, tror Småmo.

Erlend Langelo (27) er vikar i Solheimslien barnehage. Han er nylig ferdig med å studere økonomi og administrasjon ved BI, men fikk ikke noen relevant jobb i etterkant.

– En kompis av meg jobbet i barnehage. Han dro meg med. Jeg fikk jobbe i barnehage i en periode. Jeg likte det utrolig godt. Dersom jeg kunne valgt om igjen, hadde jeg nok blitt barnehagelærer. Nå teller jeg litt på knappene om jeg har råd til å ta en ny utdanning, sier Langelo.

Også han etterlyser bedre informasjon om barnehageyrket på videregående.

– Jeg stortrives her. Jeg liker å være fysisk aktiv, noe jeg kan være her, sier 27-åringen mens han prøver å trøste en liten jente som har fått flis i foten.

– Ikke bare én, men flere

Begge er enige i at høyere status og lønn vil også bidra til å få flere menn som medarbeidere i barnehagene.

Barnehagebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) er klar over at Bergen har en jobb å gjøre.

– Jeg mener det er viktig for miljøet og for barna. Menn gir omsorgsbegrepet en ny dimensjon, sier han.

Han mener svært mange barnehager i Bergen har noe å lære av Solheimslien barnehage.

– Barnehagen er gode på å få menn til å trives, og vi trenger noen som brøyter vei. Mye handler om å være bevisst på å rekruttere menn. Ikke bare en, men flere slik at det blir et miljø, sier byråden, som håper at Bergen tar igjen Oslo, og når 20 prosent-målet innen få år.

Artikkeltags