– Dette er en gordisk knute som kan løses med et bredt samarbeid mellom fagfolkene. Vi har kommet frem til en løsning som vi håper og tror både posisjon og opposisjon kan slutte seg tiil, erklærer byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Hun og byrådet har kalt inn til pressekonferanse om bybanen på uhyre kort varsel. Det ligner litt på situasjonen før jul, da de gjorde det samme.

Da la de frem et forslag der bybanen går i tunnel fra Sandbrogaten, med stopp i fjell ved Norsk Lærerakademi (NLA) i Sandviken, deretter stopp ved Sandviken Brygge og i tunnell til NHH (grønn linje på illustrasjonen).

 

Men befolkningen i Sandviken sine interessegrupper følte seg snytt. De mener at byrådet på denne måten kastet vrak på den beste løsningen for dem. Det er å la bybanen gå der dagens firefeltsvei går, og forlenge Fløyfjellstunnelen for bilene.

Garanterer at bybanen kommer til Åsane

Nå vil også byrådet forlenge Fløyfjellstunnelen og la banen gå i dagen i Sandviken.

– Noen fryktet en skinnprosess der vi trakk oss tilbake, utsatte saken og ble stående på alternativet vi foreslo i høst, men slik blir det altså ikke, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Trafikkplanlegger Helge Hopen har engasjert seg og modifisert dette alternativet på en måte som gjør at trafikken i Bergen sentrum også går ned. Han mener dette medfører at en kan klare seg uten en ny tunnel fra Nøstet til Sandviken, for å gjøre Bryggen bilfri.

– Vi vil omfordele midler fra bymiljøtunnelen til forlenget fløyfjell, sier Schjelderup nå. Han kaller det for en gledens dag.

– Vi håper at dette kan danne grunnlag for et bredt flertall i bystyret, føyer han til.

Denne bybaneløsningen for Sandviken sanker ytterligere støtte

Det vakte oppsikt da byrådet la frem sin innstilling før jul. Den er ikke spesielt i tråd med byrådets egne plattform. Her heter det seg at de nettopp legger til grunn en forlenget Fløyfjellstunnel.

BA MENER: Smart løsning for Bryggen og Sandviken

En milliard kroner dyrere

Da velforeningene kom med sitt alternative forslag, som er en variant av det byrådet egentlig ble enige om først, ble prosessen stoppet opp og satt på vent.

 

Velforeningen sitt forslag, som også støttes av vegvesenet og næringsrådet, er populært blant politikerne. Nå har byrådet også snudd. 

Men ankepunktet mot det er to: Det er trolig omlag en milliard kroner dyrere enn de andre bybanealternativene. I tillegg må en forlenge Fløyfjellstunnelen før en kan begynne å bygge bybanen. Slik risikerer den å bli utsatt i flere år.

Banen de legger frem går altså i tunnel fra Sandbrogaten bak bryggen med stopp ved Sandviken kirke i tunnel til Amalie Skrams gate og videre til Sandviken Brygge. Derfra går den i dagen til NHH, der dagens firefeltsvei ligger. 

Dette valget er også en enorm seier for velforeningene i Sandviken og trafikkplanleggeren Helge Hopen.

– Jeg vil gratulere byrådet med det vi mener er en veldig god løsning for bybanen til Åsane, sier Hopen til BA.

Han skryter av prosessen som byrådet har ledet fra desember og frem til nå.

– Jeg er glad vi har funnet en løsning vi står sammen om. For oss er det ikke å forlenge Fløyfjellstunnelen i selv som er poenget, men det åpner for helt nye muligheter til å bygge gang- og sykkelveier.