Sjekk eiendomsbaronenes massive planer for bygarasjen

STORE PLANER: Slik mener Olav Thon, Espen Galtung Døsvig og Tore Andersen at det vil kunne gå an å bygge om bygarasjen. Som en ser er det også blitt plass til en elv i Vestre Strømgaten. ILLUSTRASJON: Opus, 3RXN, Arup og Gxn.

STORE PLANER: Slik mener Olav Thon, Espen Galtung Døsvig og Tore Andersen at det vil kunne gå an å bygge om bygarasjen. Som en ser er det også blitt plass til en elv i Vestre Strømgaten. ILLUSTRASJON: Opus, 3RXN, Arup og Gxn.

Av

BA kan i dag vise de nye tegningene som skal presenteres i Bergen Næringsråd. Slik vil Olav Thon, Espen Galtung Døsvig og Tore Andersen bygge om bygarasjen.

DEL

De har fått utarbeidet en stor studie av tomten, som i dag huser et parkeringsanlegg svært få synes er spesielt vakkert.

BA var første avis til å omtale selve planene. Nå avslører vi også skissene som første medium.

Skissene skal presenteres for beslutningstakere og andre på torsdag.

Her er halvparten av parkeringsplassene flyttet under jorden på arealet mot viadukten til Åsane. Det er oppå denne underjordiske garasjen at de store eiendomsaktørene vil bygge en ny byarena.

Store endringer

Denne arenaen vil ligge i midten av et nytt anlegg. Mellom Bergen storsenter og arenaen tenkes boligbygg, og tettere opp mot viadukten og Ado Arena tenkes et nytt politihus, et hotell og en kino på andre siden.

I presentasjonen laget av konsulentfirmaet Opus, samt firmaene 3XN, Arup og GXN, står det at de tilpasser seg eksisterende infrastruktur. På tegningene legges inn store mengder park og hager mellom byggene.

Byggehøyden er tenkt på samme nivå som de høye husene på Nonneseter og Medielandsbyen i Lars Hilles gate.

– Boligene på toppen av parkeringshuset vil gi muligheten til å bo på en høyde, med utsikt til byen og fjellene, står det i rapporten som er laget for prosjektet.

Politihus og kino

Byarenaen vil ha god tilkomst for fotgjengere, og vil sammen med et (eventuelt) nytt politihus og kino gi skjerming for vind, regn og støy for en ny åpen plass.

– Vi har ambisjoner om å lage et grønt nabolag med høykvalitets bygg og urbane plasser – et sted for folk, mer enn trafikk.

Selve byarenaen skal være svært fleksibel, og kunne innredes innvendig til konserter og kulturarrangementer av ulik størrelse – samt ulike idretter med forskjellig baneflate, som ishockey, håndball og basketball.

Offentlig plass: Det tenkes en ny offentlig plass mellom byarenaen og motorveien.

Offentlig plass: Det tenkes en ny offentlig plass mellom byarenaen og motorveien.

134 000 kvadrat

I prosjektet vises også frem muligheten for å arrangere konkurranser i mindre vanlige idretter i Bergen, som motorcross (!), tennis, curling, boksing, og kunstløp.

Det er et gigantisk prosjekt som lanseres av eiendomsbaronene Olav Thon, Espen Galtung Døsvig og Tore Andersen.

Boligdelen tenkes å være på 29 000 kvadratmeter, det vil si 3–400 boliger. Arenaen er på 15 000 kvadrat.

Politihuset (som Statsbygg eventuelt skal reise) er på 20 000 kvadrat, hotellet på 15 300 kvadrat og kinoen på 7400.

Totalt med alt sammen dreier det seg om 134 000 kvadratmeter med nybygg.

Dette er planer og tanker. Det har vært lansert en rekke ombygginger av bygarasjen opp gjennom tidene, men den står nå slik den har stått – som en slags overlevning fra den tiden bilen var en ny og staselig adgang til personlig frihet.

Feminint: Ado Arena har fått mye kritikk for sin utforming. Byarenaen har langt rundere former slik den er presentert her.

Feminint: Ado Arena har fått mye kritikk for sin utforming. Byarenaen har langt rundere former slik den er presentert her.

Rangeres ikke først

Spørsmålet er nå om dette er godt nok til å frelse de som skal beslutte saken.

Sett fra luften: Grønne tak skal kunne hjelpe til med å fange opp regnet. Boligene ligger i blokkene til venstre.

Sett fra luften: Grønne tak skal kunne hjelpe til med å fange opp regnet. Boligene ligger i blokkene til venstre.

Torsdag skal også en rangering av de ulike alternativene for byarenaen diskuteres. Her rangeres Kokstad-alternativet som best. Slettebakken-alternativet nest best, og alternativet på bygarasjen (før denne presentasjonen) ender på tredje plass.   

Ny rapport: Lunken til Olav Thons byarena 

Artikkeltags