Utsetter boliger for utviklingshemmede

Familier føler seg sviktet når byrådet igjen skyver på byggingen av boliger til utviklingshemmede.