Det melder Kristian Bauge, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Det vil si at nå kan styresmaktene sette i gang prosesser for å ta betalt også for elbiler.

Men, som alltid, er det noen formaliteter som skal løses. Bergen kommune og Hordaland fylke har vedtatt at hydrogenbiler skal være gratis uansett.

Dette stritter staten i mot, og her er en floke som må løses.

– Miljøløftet har bedt om å få innføre egne takster for hydrogenbiler. Det andre alternativet er at kommune og fylke innfører egne takster i et nytt vedtak, sier Kristian Bauge.

Han ser for seg at el-bilene må begynne å betale i løpet av første kvartal i 2019.

– Jeg vil ikke gi en dato på dette, sier han. – Men det blir i løpet av våren i alle fall.

– Tror du dette betyr noe for el-bil-salget?

– Det er godt mulig, men det er fortsatt lukrativt med tanke på drivstoff, drift og forsikring. Bompengene er bare en liten del av bilholdet, sier Bauge. 

Kunngjøringen av nye takster vil skje mellom fire og seks uker før innføringen.

– Forsinker utviklingen

Ståle Frydenlund, seniorrådgiver i Norsk elbilforening, mener at innføringen av bompenger vil forsinke el-bilutviklingen.

– Fritak fra bompenger er den viktigste lokale el-bilfordelen for å overbevise alle om å bytte til bil med nullutslipp innen 2025, sa han til BA da vi omtalte tallene fra oktober.

Norsk elbilforening mener at norsk el-bilpolitikk er en suksess, men de mener likevel at man ikke vil komme opp i høyt el-bilsalg uten et bredt spekter av insentiver. Der er bompengefritaket den viktigste bruksfordelen.

Foreningen synes det bra at Bergen kobler innføring til andel, men skulle gjerne sett at det ville bli gjort litt annerledes.

– Vi mener andelen bør være høyere før innfasing starter. Altså: 25 prosent betaling ved 25 prosent andel og 50 prosent betaling ved 50 prosent andel, sier Frydenlund.

12,5 millioner i måneden

Når bompengetakstene i Bergen reguleres 1. januar 2019, i tråd med utviklingen av konsumprisindeksen, vil personbiler gå opp én krone utenfor rush og to kroner i rushtiden.

Dette gjelder både diesel og bensinbiler, og det vil koste henholdsvis 30 og 25 utenfor rushtiden og 56 og 51 i rushen.

I Bergen er det vedtatt, i avtalen om Miljøløftet, at el-biler og andre nullutslippsbiler skal betale om lag halv pris av bompengeavgiften av bensinbil, som vil si at det vil koste 20 kroner i rushen og 10 kroner utenom.

– Hvor mange flere millioner kroner vil det bety, cirka, i inntekter på årsbasis at el-bilene også må betale i ytre og indre ring?

– Her er naturligvis forutsetningene viktigere enn resultatet, men våre grove tall viser at vi kan vente om lag 12,5 millioner kroner per måned, eller cirka 150 millioner kroner per år i bompengeinntekt fra nullutslippskjøretøy, forteller Ingrid Feet Bjørgo om de grove beregningene for inntekt fra el-biler som passerer bompengestasjonene.

Hun presiserer at inntektene allerede er lagt til grunn i finansieringsberegningene for bypakken for 2019:

– Det er altså ikke nye inntekter.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Dette mener bergenserne om bompenger for el-biler